วันที่ประกาศ: 2014-07-10 เวลา: 15:07:57 
 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่่องร้องเรียนสามารถเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ทางช่องทาง โดยใช้ Internet Explorer 
  complain.moac.go.th/moac/main/index.php
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว