วันที่ประกาศ: 2014-09-10 เวลา: 10:37:06 
 สัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2557 
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว