วันที่ประกาศ: 2016-04-26 เวลา: 15:13:06 
 แจ้งเวียนตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0220/ว 3435 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2558 - 25 เมษายน 2559 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว