วันที่ประกาศ: 2016-06-29 เวลา: 11:02:10 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินปีงบประมาณปี 59 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 5127 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว