วันที่ประกาศ: 2016-07-14 เวลา: 14:15:26 
 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2559  
  ตามหนังสือที่ กษ 0220/5578 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2559
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว