วันที่ประกาศ: 2016-08-10 เวลา: 10:12:25 
 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2559 
  สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง (สกร.) ในฐานะศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว