วันที่ประกาศ: 2016-11-01 เวลา: 15:39:01 
 สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2559  
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหารกองทุนฯ มีหนังสือที่ กษ 0220/8239 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2559
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว