วันที่ประกาศ: 2017-05-30 เวลา: 16:32:40 
 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559-25พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว3100ลงวันที่ 30พฤษภาคม2560 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว