วันที่ประกาศ: 2018-04-17 เวลา: 13:31:02 
 สรุปรายงานผลการดำเนินสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว