วันที่ประกาศ: 2018-08-20 เวลา: 15:08:53 
 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม61 
  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม61
-ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-หน่วยงาน
-ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว