วันที่ประกาศ: 2018-12-17 เวลา: 14:51:55 
 ที่ กษ 0220/7149ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 นำเรียนปลัดกษ. 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว