วันที่ประกาศ: 2019-02-20 เวลา: 09:39:07 
 ที่ กษ 0220/731ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2562 
  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว