วันที่ประกาศ: 2019-05-16 เวลา: 09:34:35 
 บันทึกที่ กษ 0220/2526ลว3พ.ค.62 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2562 
  บันทึกนำเรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และพิจารณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดทราบต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว